Hesteassisterede læreprocesser i terapi & undervisning

Grundig introduktion til hesteassisterede læreprocesser

Indhold

                                              

  • Introduktion til hesteassisterede læreprocesser i behandling og undervisning: Grundtemaer i dyr-menneske samspillet, etik og den professionelle position i arbejdet.
  • Hesteassisterede læreprocesser i teoretisk perspektiv: Forståelser af lærings-potentialet i relationen menneske-hest samt potentielle terapeutiske effekter heraf.
  • Vi arbejder i praksis med 2-3 udvalgte temaer og problemstillinger. Vi deler processen op i faserne: Forberedelse, praktisk afvikling og evaluering, så deltagerne får mulighed for efterfølgende at tilrettelægge egen praksis ud fra den anvendte model.

Kurset gennemføres i en vekselvirkning mellem undervisning, praktiske øvelser og refleksioner. Arbejdet foregår udendørs, så klæd dig på efter vejrforholdene 😊

Tidspunkt: 24. juni 2023 kl. 09.30 - 16.00

Pris: Kr. 1.600,- inkl. forplejning og kursusmaterialer

Tilmelding: Senest d. 5. juni 2023
Faktura fremsendes ved tilmelding. Du er først sikret din plads efter modtagelse af betaling.