Horse Sense

Hesteassisteret leder- og teamudvikling

I Horse Sense kombineres vores viden om menneskelig adfærd, læring og udvikling med hesteassisterede aktiviteter for at skabe effektive og dynamiske læreprocesser for grupper og enkeltpersoner.

Vi tilrettelægger øvelser og aktiviteter, der tager afsæt i deltagernes konkrete behov og udfordringer. Gennem interaktionen med hestene gives nye perspektiver på det, der udfordrer os i hverdagen, og vi får mulighed for at afprøve effekten af en ny og ændret adfærd.

Øvelserne giver anledning til forandring, læring og refleksion - og typisk også en del smil og latter.

I en hesteassisteret workshop kan vi fx arbejde med at:

  • Styrke lederskab og forbedre teamwork
  • Træne tydelig kommunikation og evnen til at lytte og respondere
  • Booste tillid og engagement i samarbejde
  • Styrke individuel indsigt og udvikling
  • Ændre uhensigtsmæssige samspilsmønstre

Al arbejde med hestene sker under trygge rammer og med hensyntagen til den enkeltes grænser. På nær workshoppen i Polo leder- og teamudvikling foregår alle øvelser med hestene fra jorden.

Vi inddrager naturen omkring os og skaber et kreativt læringsmiljø, der booster den enkelte og teamet med ny energi og nye erfaringer.

Lederudvikling

Lederudvikling

Med hesteassisteret lederudvikling opstår et effektivt læringsrum, hvor du kan arbejde målrettet med de ledelsesmæssige udfordringer, der optager dig.

Som flokdyr er hesten afhængig af umiddelbart at kunne 'læse' og reagere hensigtsmæssigt på hændelser i omgivelserne - om der er fare på færde, om der er konflikter i flokken eller ro og harmoni. Det er bl.a.denne evne vi benytter i hesteassisteret lederudvikling.

I øvelserne med hestene arbejder vi på at styrke 'dobbelt opmærksomhed' - dvs. evnen til på en gang at være opmærksom på egen adfærd/kommunikation og hvordan denne påvirker andre.

Gennem samspillet med hesten får du værdifuld feedback om din ledelsesmæssige kommunikation og adfærd som kan være vanskelig at opnå i en traditionel læringssammenhæng.

Teamsamarbejde teamudvikling teambuilding

Teamsamarbejde

Teamsamarbejde stiller krav til deltagernes evne til at kommunikere, lytte, målsætte og samskabe. Ofte realiseres kun en mindre del af potentialet i et team, fordi hverdagens udfordringer og eventuelle konflikter stiller sig i vejen for et effektivt samarbejde. Det kan være vanskeligt at løse dette i en hverdagskontekst, hvor rutiner, mål og rammer samtidig kan fastholde nogle bestemte mønstre og roller.

I hesteassisteret teamudvikling arbejder vi med øvelser, der løser op for disse mønstre og giver et nyt blik på teamets muligheder og potentiale.

I øvelserne sættes fx fokus på:

  • Samarbejde og kommunikation i teamet
  • Roller, positioner og ledelse
  • Teamets kerneopgave
  • (Forhindringer for) målopnåelse og succes i teamet
  • Værdier og værdigrundlag
Polo leder- og teamudvikling

Polo leder- og team-udvikling

Polo leder- og teambuilding er en unik, sjov og udfordrende måde at udvikle team-samarbejde og ledelse. Workshoppen afvikles i samarbejde mellem Horse Sense og Copenhagen Polo Club.

Her kombineres erhvervspsykologisk praksis med polospillets udfordringer i form af samspil og strategisk overblik, hvilket skaber en unik arena for læring og teamudvikling.

Polo teambuilding forudsætter ingen forudgående erfaringer med heste eller ridning. Alle aktiviteter sker i et tempo og en form, der passer til gruppen. Hestene, der anvendes i workshoppen er alle rolige, veltrænede heste og vores dygtige instruktører sætter en ære i at skabe en tryg og underholdende ramme for både deltagere og heste.  

Se mere på www.poloteam.dk

Testimonial

En overvældende dag i de fantastiske Lyngebækgård omgivelser, hvor samspil mellem heste og mennesker gik op i en højere enhed. Det var en utrolig oplevelse at være så tæt på hestene. Det var interessant at få indsigt i deres adfærd og opleve koblingen til vores adfærd omkring dem, i samspil med dem og resultatet af mangel på samme. Faciliteringen af vores oplevelser med hestene og det direkte link til daglig lederadfærd står stærkt i min erindring, og selvom Albert Mehrabians 7-38-54 regel - også i følge ham selv - i andre sammenhænge er blevet overgeneraliseret, så var det tydeligt, at vores kropssprog/autencitet som ledere var afgørende for resultaterne med hestene.

Mette Juul-Andersen
RSG Director
Food Folk Danmark ApS