Horse Sense

Hesteassisteret udvikling og læring

I Horse Sense kombineres vores viden om menneskelig adfærd, læring og udvikling med hesteassisterede aktiviteter for at skabe effektive og dynamiske læreprocesser for grupper og enkeltpersoner.

Vi tilrettelægger øvelser og aktiviteter, der tager afsæt i deltagernes konkrete behov og udfordringer. Gennem interaktionen med hestene gives nye perspektiver på det, der udfordrer os i hverdagen, og vi får mulighed for at afprøve effekten af en ny og ændret adfærd.

Øvelserne giver anledning til forandring, læring og refleksion - og typisk også en del smil og latter.

I et hesteassisteret læringsforløb kan vi fx arbejde med at:

 • Styrke lederskab og forbedre teamwork
 • Træne tydelig kommunikation og evnen til at lytte og respondere
 • Booste tillid og engagement i samarbejde
 • Styrke individuel indsigt og udvikling
 • Ændre uhensigtsmæssige samspilsmønstre

 

Al arbejde med hestene sker under trygge rammer og med hensyntagen til den enkeltes grænser. Alle øvelser sker fra jorden - dvs. man skal ikke ride på hestene, medmindre man har et særligt ønske herom.

Lederudvikling

Med hesteassisteret lederudvikling får du et effektivt læringsrum, hvor du kan arbejde målrettet med de ledelsesmæssige udfordringer, der optager dig.

Hesten er et flokdyr og helt afhængig af en tydelig og sikker leder. Det er dette forhold, vi benytter os af i et forløb med hesteassisteret lederudvikling. 

Gennem samspillet med hesten får du værdifuld feedback om din ledelsesmæssige kommunikation og adfærd samt mulighed for at styrke disse sider af din ledelse.

 

Teamsamarbejde teamudvikling teambuilding

Teamsamarbejde

Teamsamarbejde stiller krav til deltagernes evne til at kommunikere, lytte, målsætte og samskabe. Ofte realiseres kun en mindre del af potentialet i et team, fordi de færreste reelt har lært at team-samarbejde. Der kan også opstå konflikter og andre problemer, der stiller sig i vejen for teamets evne til at præstere. Vi arbejder fx med :

 • Samarbejde og kommunikation i teamet
 • Roller, positioner og ledelse
 • Teamets kerneopgave
 • (Forhindringer for) målopnåelse og succes i teamet

Læs 'The Secret about team work' under artikler

Hesteassisteret terapi

Terapi

I hesteassisteret terapi arbejder vi i en her-og-nu setting, hvor det er interaktionen i situationen, der er bærende. Dermed kan vi arbejde meget konkret med aktuelle problemstillinger samtidig med at der opnås vigtige dybere samspilserfaringer.

Vi arbejder med:

 • Samspil og dynamikker i familier
 • Børn og unge med trivsels- og udviklingsproblematikker
 • Traumer og angst
 • Stress og depression

Læs om vores teoretiske grundlag i hesteassisteret terapi under artikler